ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น รีบเลยอย่ารอช้านะครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *