เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดลพบุรี แจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และนำไปลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th โดยต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกต้นไม้ที่ปลูก แจ้งพิกัด และภาพต้นไม้ประกอบ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึง จึงขอเชิญชวนประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ โดยร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *