กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

8 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดหนองมะกรูด หมู่ 10 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *