กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศวัน เวลา สถานที่