กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *