การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ.วัดยางโทนสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้จัดเวที่รับฟังความคิดเห็นเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่หมู่2ร้องเรียนผู้ประกอบการฟาร์มหมูว่าได้รับผลกระทบด้านกลิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนจึงเชิญผู้ประกอบการเเละชาวบ้านมาเพื่อหาทางออกในการเเก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข ผลการดำเนินการผู้ประกอบการรับจะไปดำเนินปรับปรุงกิจการเพื่อให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด