การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน นำโดยนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานข้าราชการเเละลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเเละร่วมปฏิญาณตนเเสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)ทั้งนี้มีข้าราชการประจำนำโดย นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานข้าราชการเเละลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเเละร่วมปฏิญาณตนเเสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ