กิจกรรมการเรียนรู้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางโทน ปี2562

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

กิจกรรมสร้างสรรค์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมเกมการศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

กิจกรรมการแจ้ง

วันที่ 3 กันยายน 2562

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *