องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

นายวัฒนากร  กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนนำพนักงานร่วมเเสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ผู้เยี่ยมชม: 233